Gestió tributària

Ordenances fiscals

Punt d'Informació Cadastral

En les oficines de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Guadassequies (Av. De La Constitució, 14) es troba situat el Punt d'Informació Cadastral (PIC) que possibilita al ciutadà l'obtenció del certificat cadastral de tots els seus béns immobles de tot el país, amb el que s'evita haver de desplaçar-se a l'oficina del Cadastre de València.

L'interessat podrà sol·licitar el certificat dels seus béns immobles presentat únicament el seu DNI original.

En cas de sol·licitar-se a través d'un representant o persona autoritzada l'obtenció del certificat cadastral, deu quedar constància acreditada d'aquestes mitjançant l'exhibició del poder notarial o de l'autorització emplenada que incloem en el PDF al final, a més d'una fotocòpia del DNI de la persona representada i del DNI original de la persona autoritzada.

En cas de sol·licitar-se certificat cadastral d'una persona morta aquest certificat no serà expedit en aquest PIC i haurà de traslladar-se al Cadastre Immobiliari de València situat en el carrer Roger de Lauria, 24, de València, amb la documentació del testament o escriptura d'herència, certificat de defunció i DNI de l'interessat.

Calendari Fiscal