Organización 2019-2023

Alcaldia

Corporació municipal

Árees de govern

Grups politics

Organigrama

Òrgans col·legiats i Comissió especial de comptes

Tinents d'alcalde

Junta de Govern Local

Resultats electorals

Resumen escrutinio Guadasséquies

Escaños

Ubicació dels regidors al Saló de Plens