Principals indicadors econòmics

Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant b) Inversió per habitant.

Principals indicadors 2019

Principals indicadors 2018

Principals indicadors 2017

Principals indicadors 2016

Principals indicadors 2015