Reglament de participació ciutadana

Existeix i es publica en la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana).

En procés de redacció. En breu l'expondrem per tal d'assegurar la transparència en l'ambit de l'administració local.