Benvinguts al portal de la transparència

L' Ajuntament té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiu i pròxim a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent a la gestió. El nou portal de transparència municipal s'emmarca dins d'esta estratègia i pretén apropar als ciutadans del municipi tota la informació d'interés que els ajude a conéixer millor la gestió de l'entitat.s

Datos únicos

92.467,85€

Gasto de Educación

51.800€

Gastos de Cultura

24.100€

Gasto en Deportes

4.380€

Servicios Sociales y Promoción Social

512.285,85€

Presupuesto 2020

Los ámbitos de la transparencia municipal

El portal de transparencia municipal se enmarca dentro de esta esta estrategia y pretende acercar a los ciudadanos del municipio toda la información de interés que les ayude a conocer mejor la gestión de la entidad

Informació sobre la corporació municipal

Distribució dels pressupostos, indicadors econòmics i rendició de comptes

Ordenances, reglaments i altres disposicions

Informació de caràcter públic

Informació pressupostària municipal